Príprava revitalizácie Mestského parku v Banskej Bystrici za účasti obyvateľov a odborníkov

Spoločnými silami k revitalizácii Mestského parku   Príprava revitalizácie Mestského parku na Tajovského ulici v Banskej Bystrici sa realizovala participatívnym

Viac..

Projekt Zelené sídliská (zelené oázy)

Z denníka projektu “Zelené sídlíská (zelené oázy)” Samospráva v našom meste započala rozsiahly projekt nazvaný Zelené sídliská (zelené oázy). Ide o prípravu

Viac..

Platforma rozvoja športu a cestovného ruchu

Platforma rozvoja športu a cestovného ruchu, ktorej strešnými organizáciami sú Slovenský olympijský a športový výbor a Zväz cestovného ruchu SR

Viac..

Online public consultation on the “Enhanced New to Walsall Welcome Pack and Buddying Scheme”

UK CEE Dialogue Centre has been commissioned by Nash Dom to deliver the public consultation on the “Enhanced New to

Viac..