SPOLUpracovňa Banská Bystrica

SPOLUPRACOVŇA Banská Bystrica je priestor …, ktorý víta všetkých – obyvateľov a obyvateľky, odborníkov a odborníčky MsÚ či vedenie mesta,

Viac..

Príprava revitalizácie Mestského parku v Banskej Bystrici za účasti obyvateľov a odborníkov

Spoločnými silami k revitalizácii Mestského parku   Príprava revitalizácie Mestského parku na Tajovského ulici v Banskej Bystrici sa realizovala participatívnym

Viac..

Projekt Zelené sídliská (zelené oázy)

Z denníka projektu “Zelené sídlíská (zelené oázy)” Samospráva v našom meste započala rozsiahly projekt nazvaný Zelené sídliská (zelené oázy). Ide o prípravu

Viac..

Platforma rozvoja športu a cestovného ruchu

Platforma rozvoja športu a cestovného ruchu, ktorej strešnými organizáciami sú Slovenský olympijský a športový výbor a Zväz cestovného ruchu SR

Viac..