Správna rada Dialogue Centre, n. o.:

Michaela Kováčik Huľuková – štatutárna zástupkyňa
Eva Mazancová – predsedkyňa správnej rady
Andrej Čierny
Gabriel Karika, st.
Michal Styk
Sean Risdale