Správna rada Dialogue Centre, n. o.:

Michaela Kováčik Huľuková – štatutárna zástupkyňa

Andrej Čierny
Gabriel Karika, st.
Michal Styk