Správna rada Dialogue Centre, n. o.:

Gabriel Karika, st. – štatutárny zástupca
Soňa Kariková, ml. – predsedkyňa správnej rady
Andrej Čierny
Michaela Huľuková
Michal Styk
Sean Risdale