Pomôžte nám rozšíriť a skvalitniť naše aktivity, ráta sa každý cent!

Vašu podporu by sme v prvom rade chceli použiť na častejšiu organizáciu takých otvorených verejných dialógov ako naše doterajšie Dialógy naživo alebo online dialógy. Podporíte tiež budovanie kapacít nášho tímu – neustále sa vzdelávame a inšpirujeme inovatívnymi metódami a konceptami dialógu zo zahraničia.

Ďakujeme!

ÚDAJE POTREBNÉ PRE POUKÁZANIE 2% Z DANE:
Obchodné meno (názov): Dialogue Centre, n.o.
Právna forma: Nezisková organizácia
Sídlo: Viestova 1390/19, 974 01 Banská Bystrica
IČO: 51281279

Informácie o postupe poukázania 2% z dane nájdete na: http://rozhodni.sk/poukazatel/ako-mam-poukazat-2-z-dane/

Tlačivá na poukázanie 2% z dane nájdete na: http://rozhodni.sk/poukazatel/tlaciva-na-poukazanie-2-z-dane/