Pomôžte nám rozšíriť a skvalitniť naše aktivity, ráta sa každý cent!

Vašu podporu by sme v prvom rade chceli použiť na častejšiu organizáciu takých otvorených verejných dialógov ako naše doterajšie Dialógy.

Prehľad našich ďalších aktivít nájdete tu.

Podporíte tiež budovanie kapacít nášho tímu – neustále sa vzdelávame a inšpirujeme inovatívnymi konceptami dialogických metód zo zahraničia.

Ďakujeme!

Postup pre zamestnanca:

1. Do 15. februára 2023 požiadajte zamestnávateľa o vykonanie ročného zúčtovania zaplatených preddavkov na daň a o vystavenie Potvrdenia o zaplatení dane z príjmov zo závislej činnosti.
2. Vyplňte tlačivo Vyhlásenie o poukázaní podielu zaplatenej dane z príjmov fyzickej osoby.
3. Do 30. apríla 2023 doručte obe tlačivá na daňový úrad podľa vášho bydliska.
🧍‍♀️Postup pre fyzickú osobu:
Ak ste fyzická osoba, ktorá sama podáva daňové priznanie:
1. Vyplňte v Daňovom priznaní pre fyzické osoby kolónky na poukázanie 2 % z dane z príjmu.
2. Daňové priznanie k dani z príjmov za zdaňovacie obdobie roku 2022 je fyzická osoba povinná podať v lehote do 31. marca 2023 (resp. v predĺženej lehote na podanie daňového priznania, t. j. do 30. 06. 2023 alebo 30. 09. 2023)
💼👜 Postup pre právnickú osobu:
Ak ste právnická osoba:
1. Vyplňte v Daňovom priznaní pre právnické osoby kolónky na poukázanie 2% z dane z príjmu.
2. Lehota na podanie daňového priznania k dani z príjmov právnických osôb za zdaňovacie obdobie roka 2022 uplynie 31. marca 2023 (resp. v predĺženej lehote na podanie daňového priznania, t. j. do 30. 06. 2023 alebo 30. 09. 2023)
Ako darovať 3️⃣ % z dane:
Ak fyzická osoba alebo zamestnanec vykonával v kalendárnom roku 2022 dobrovoľnícku činnosť pre neziskovú organizáciu (ľubovoľnú) najmenej v počte 40 hodín, môže poukázať až 3 % z podielu zaplatenej dane. O uvedenej skutočnosti nezisková organizácia vydá fyzickej osobe Potvrdenie o výkone dobrovoľníckej činnosti a tá ho priloží k Vyhláseniu o poukázaní podielu zo zaplatenej dane, resp. Daňovému priznaniu.
Daňové úrady následne prevedú Vaše 2% resp. 3% v prospech našej organizácie

 

ÚDAJE POTREBNÉ PRE POUKÁZANIE 2% Z DANE:

IČO:
51281279

Obchodné meno (názov):

Dialogue Centre, n. o.

Právna forma:

Nezisková organizácia

Sídlo:

Horná 65/12
974 01 Banská Bystrica

Neviete si rady s formulármi?

Kontaktujte nás na email: dialog@dialoguecentre.eu a my vám radi pomôžeme.

Podrobnejšie informácie o postupe poukázania 2% z dane nájdete na:
http://rozhodni.sk/poukazatel/ako-mam-poukazat-2-z-dane/

Tlačivá na poukázanie 2% z dane nájdete na:
http://rozhodni.sk/poukazatel/tlaciva-na-poukazanie-2-z-dane/