Pomôžte nám rozšíriť a skvalitniť naše aktivity, ráta sa každý cent!

Vašu podporu by sme v prvom rade chceli použiť na častejšiu organizáciu takých otvorených verejných dialógov ako naše doterajšie Dialógy naživo alebo online dialógy. Podporíte tiež budovanie kapacít nášho tímu – neustále sa vzdelávame a inšpirujeme inovatívnymi metódami a konceptami dialógu zo zahraničia.

Ďakujeme!

ÚDAJE POTREBNÉ PRE POUKÁZANIE 2% Z DANE:
Obchodné meno (názov): Dialogue Centre, n.o.
Právna forma: Nezisková organizácia
Sídlo: Viestova 1390/19, 974 01 Banská Bystrica
IČO: 51281279

 

Aké tlačivá potrebujete?

FO-zamestnanec

POSTUP PRE ZAMESTNANCOV:

 1. Požiadajte zamestnávateľa o vystavenie Potvrdenia o zaplatení dane z príjmov. Podľa Novely zákona je povinný ho na základe žiadosti zamestnanca vystaviť najneskôr do 15. 11. 2020.
 2. Následne vyplňte formulár PREDVYPLNENÉ Vyhlásenie o poukazaní podielu zaplatenej dane z príjmov (Z Potvrdenia o zaplatení dane zistíte dátum zaplatenia dane a môžete si vypočítať 2 %/3 % z vašej zaplatenej dane.).
 3. Obe tlačivá je potrebné doručiť osobne či poslať poštou na daňový úrad podľa miesta Vášho bydliska do 30. 11. 2020.

POSTUP PRE FO:

Ak ste FO, ktorá si podáva daňové priznanie sama:

 • Vypočítajte si 2 % z vašej zaplatenej dane resp. 3 %, ak ste v minulom roku aspoň 40 hod. dobrovoľníčili.
 • Vyplňte daňové priznanie, ktorého súčasťou je aj Vyhlásenie o poukázaní sumy do výšky 2 %/3 % zaplatenej dane. Využite možnosť dať nám o sebe vedieť, zaškrtnutím súhlasu so zaslaním Vašich údajov.
 • DP doručte elektronicky na Finančnú správu resp. na daňový úrad podľa vášho bydliska v lehote, ktorú máte na podanie daňového priznania (zvyčajne do 31. 3.) a v tomto termíne zaplaťte aj daň z príjmov.
 • Daňovníci, ktorí doposiaľ nepodali DP ho môžu podať do 2. 11. 2020.
  Daňovníci, ktorí v termíne podania DP požiadali o odklad, môžu zaplatiť daň a podať daňové priznanie, neskôr ako v nimi oznámenej lehote, len vtedy ak pandémia bude trvať dlhšie ako nimi oznámená lehota. V tom prípade majú na podanie daňové priznania čas až do konca októbra.
 •  V prípade osobného podania na daňovom úrade je potrebné predložiť aj Potvrdenie o podaní daňového priznania.

Daňové priznanie typu A  odd. VIII.
Daňové priznanie typu A odd. XII.

POSTUP PRE PO:

 • Vypočítajte si 1 % z vašej zaplatenej dane. Ak do termínu podania daňového priznania venujete na verejnoprospešné účely* sumu vo výške aspoň 0,5 % dane, môžete pomôcť až 2 % z dane!
 • Daňové priznanie je potrebné odoslať elektronicky v lehote, ktorú máte na podanie daňového priznania a v tomto termíne aj zaplatiť daň z príjmov.
 • Využite možnosť dať nám o sebe vedieť, zaškrtnutím súhlasu so zaslaním Vašich údajov vo Vyhlásení/Daňovom priznaní. Ďakujeme.
 • Všetky detaily a podmienky venovania 2 % nájdete na www.rozhodni.sk.

* Podmienkou je, že sumu vo výške minimálne 0,5 % dane daruje PO organizácii nezriadenej za účelom podnikania. Nemusí to byť nevyhnutne ten istý subjekt, ktorému PO asignuje 2 % dane.


Informácie
o postupe poukázania 2% z dane nájdete na: http://rozhodni.sk/poukazatel/ako-mam-poukazat-2-z-dane/
Tlačivá
na poukázanie 2% z dane nájdete na: http://rozhodni.sk/poukazatel/tlaciva-na-poukazanie-2-z-dane/

 

Zákon č. 595/2003 Z. z. paragraf 50 umožňuje fyzickým a právnickým osobám rozhodnúť sa poukázať 2% zo zaplatenej dane zákonom vymedzeným právnickým osobám na verejnoprospešné účely. Dve percentá z dane môže poukázať právnická alebo fyzická osoba – daňovník z daňovej povinnosti za predchádzajúci daňový rok. Daňovník svoje 2 % (3%) z dane poukáže formou vyhlásenia, v ktorom uvedie základné informácie o príjemcovi.