Pomôžte nám rozšíriť a skvalitniť naše aktivity, ráta sa každý cent!

Vašu podporu by sme v prvom rade chceli použiť na častejšiu organizáciu takých otvorených verejných dialógov ako naše doterajšie Dialógy naživo alebo online dialógy. Podporíte tiež budovanie kapacít nášho tímu – neustále sa vzdelávame a inšpirujeme inovatívnymi metódami a konceptami dialógu zo zahraničia.

Ďakujeme!

POSTUP PRE ZAMESTNANCOV:

 1. Do 15. 02. 2021 požiadajte svojho zamestnávateľa o vykonanie ročného zúčtovania zaplatených preddavkov na daň.
 2. Potom požiadajte zamestnávateľa, aby Vám vystavil tlačivo Potvrdenie o zaplatení dane. Z tohto Potvrdenia si viete zistiť dátum zaplatenia dane a vypočítať:
  a) 2% z Vašej zaplatenej dane – to je suma, ktorú môžete poukázať v prospech Dialogie Centra, ak ste v roku 2020 neboli dobrovoľníkom alebo dobrovoľnícky odpracovali menej ako 40 hodín. Táto suma však musí byť minimálne 3 €.
  b) 3% z Vašej zaplatenej dane, ak ste v roku 2020 odpracovali dobrovoľnícky minimálne 40 hodín a získate o tom Potvrdenie od organizácie/organizácií, pre ktoré ste v roku 2020 dobrovoľnícky pracovali.
 3. Stiahnite si Vyhlásenie o poukázaní podielu zaplatenej dane s už vopred vyplnenými údajmi Dialogue Centra.
 4. Do Vyhlásenia napíšte:
  a) Vaše údaje
  b) sumu 2% (resp. 3%), ktorú ste vyrátali z Potvrdenia o zaplatení dane a dátum zaplatenia dane (tiež z Potvrdenia)
 5. Obe tieto tlačivá, teda Vyhlásenie spolu s Potvrdením, doručte do 30. 04. 2021 na daňový úrad podľa Vášho bydliska. Adresu si nájdete TU.

POSTUP PRE ŽIVNOSTNÍKOV: Ak ste živnostník (fyzická osoba, ktorá si podáva daňové priznanie sama):

 1. Podľa typu príjmov, ktoré ste v roku 2020 mali, vyplňte Daňové priznanie typu A alebo Daňové priznanie typu B. V rámci neho vypočítate aj:
  a) 2% z Vašej zaplatenej dane – to je suma, ktorú môžete v prospech Dialogue Centra poukázať, ak ste v roku 2020 neboli dobrovoľníkom, alebo dobrovoľnícky odpracovali menej ako 40 hodín. Táto suma však musí byť minimálne 3 €.
  b) 3% z Vašej zaplatenej dane, ak ste v roku 2020 odpracovali dobrovoľnícky minimálne 40 hodín a získate o tom Potvrdenie od organizácie/organizácií, pre ktoré ste v roku 2020 dobrovoľnícky pracovali.
 2. Do príslušných kolónok Vášho daňového priznania o venovaní 2% z dane vyplňte naše údaje a podpíšte políčko pri týchto údajoch.
 3. Kompletne vyplnené daňové priznanie doručte do 31. 03. 2021 na daňový úrad podľa Vášho bydliska. Adresu si nájdete TU. K tomuto dátumu musíte tiež zaplatiť dane z príjmov.

POSTUP PRE FIRMY/PRÁVNICKÉ OSOBY (PO):

 1. Vyplňte Daňové priznanie právnických osôb. V rámci neho vypočítate aj:
  a) 1% z Vašej zaplatenej dane, ak Vaša právnická osoba (firma) v roku 2020 až do termínu na podanie tohto daňového priznania NEDAROVALA financie vo výške minimálne 0,5% z dane na verejnoprospešný účel (aj inej organizácii) V tom prípade vyznačíte v daňovom priznaní, že poukazujete iba 1,0% z dane.
  b) 2% z Vašej zaplatenej dane, ak Vaša právnická osoba (firma) v roku 2020 až do termínu na podanie tohto daňového priznania DAROVALA financie vo výške minimálne 0,5% z dane na verejnoprospešný účel (aj inej organizácii). V tom prípade označíte v daňovom priznaní, že poukazujete 2% z dane.
 2. Do príslušných kolónok Vášho daňového priznania o venovaní 1% / 2% z dane vyplňte naše údaje, ktoré nájdete na pravej strane tejto stránky.
 3. Kompletne vyplnené daňové priznanie doručte do 31. 03. 2021 na Váš daňový úrad (zvyčajne podľa Vášho sídla). Adresu si nájdete TU. K tomuto dátumu musíte tiež zaplatiť dane z príjmov.

ÚDAJE POTREBNÉ PRE POUKÁZANIE 2% Z DANE:

IČO:
51281279

Obchodné meno (názov):

Dialogue Centre, n. o.

Právna forma:

Nezisková organizácia

Sídlo:

Viestova 1390/19,
974 01 Banská Bystrica

Neviete si rady s formulármi?

Kontaktujte nás na email: dialog@dialoguecentre.eu a my vám radi pomôžeme.

Podrobnejšie informácie o postupe poukázania 2% z dane nájdete na:
http://rozhodni.sk/poukazatel/ako-mam-poukazat-2-z-dane/

Tlačivá na poukázanie 2% z dane nájdete na:
http://rozhodni.sk/poukazatel/tlaciva-na-poukazanie-2-z-dane/

Vzhľadom na pandemickú situáciu, prípadné zmeny termínov budeme aktualizovať.