Naše služby sú určené pre široké spektrum klientov: občania, komunitní lídri, firemní manažéri, politickí a verejní činitelia. V súčasnosti pôsobíme prioritne vo verejnom sektore, ale naša ponuka je samozrejme aplikovateľná aj v komerčnej sfére.

Naše služby poskytujeme v dvoch kľúčových oblastiach - vzdelávaniefacilitácia platforiem pre dialóg a spoluprácu:

  • Vzdelávanie pre dialóg a spoluprácu:

Poskytujeme vzdelávanie a na mieru šité tréningy a workshopy  v oblasti špecifických zručností a postojov potrebných pre konštruktívny a efektívny dialóg a spoluprácu, vrátane zručností pre dialóg a skupinovej komunikácie v online priestore.

Sme vaším partnerom pre rozvíjanie zručností aj v oblasti „collaborative leadership“ (líderstvo pre podporu spolupráce) a „value-driven leadership“ (líderstvo orientované na hodnoty).

  • Organizácia a facilitácia platforiem pre dialóg a spoluprácu:

Tiež sa snažíme byť prínosom pre celospoločenské dianie prostredníctvom organizovania a facilitácie platforiem pre dialóg, ktoré prepájajú rozmanitých aktérov, vrátane ľudí z rôznych socio-ekonomických prostredí, kultúr a hierarchických štruktúr.

Radi pre vás pripravíme vzdelávacie alebo facilitačné projekty, resp. dialógy či verejné konzultácie na mieru.

Sme tu pre vás: dialog@dialoguecentre.eu