Naše služby sú určené pre široké spektrum klientov: občania, komunitní a občianski lídri, firemní manažéri, politickí a verejní činitelia. V súčasnosti pôsobíme prioritne vo verejnom a občianskom sektore, ale naša ponuka je samozrejme aplikovateľná aj v komerčnej sfére.

Naše služby poskytujeme v dvoch kľúčových oblastiach:

1.Vzdelávanie /budovanie kapacít pre dialóg a spoluprácu

Poskytujeme vzdelávanie a na mieru šité tréningy a workshopy  v oblasti špecifických zručností a postojov potrebných pre konštruktívny a efektívny dialóg a spoluprácu, v online, ako aj v ofline priestore a pre tzv. participatívne líderstvo.

2. Dizajn /facilitácia platforiem pre dialóg a spoluprácu

Dizajnujeme, organizujeme a facilitujeme platformy pre dialóg a spoluprácu, ktoré prepájajú rozmanitých aktérov, vrátane ľudí z rôznych socio-ekonomických prostredí, kultúr a hierarchických štruktúr.

Radi pre vás pripravíme a nadizajnujeme vzdelávacie projekty, či platformy pre dialóg a spoluprácu. 

Sme tu pre vás: dialog@dialoguecentre.eu