Čo poskytujeme

Naše služby sú určené pre široké spektrum klientov: občania, komunitní a občianski lídri, firemní manažéri, politickí a verejní činitelia. V súčasnosti pôsobíme prioritne vo verejnom a občianskom sektore, ale naša ponuka je samozrejme aplikovateľná aj v komerčnej sfére.

Naše služby poskytujeme v dvoch kľúčových oblastiach:

1.Vzdelávanie /budovanie kapacít pre dialóg a spoluprácu

Poskytujeme vzdelávanie a na mieru šité tréningy a workshopy  v oblasti špecifických zručností a postojov potrebných pre konštruktívny a efektívny dialóg a spoluprácu, v online, ako aj v ofline priestore a pre tzv. participatívne líderstvo.

2. Dizajn /facilitácia platforiem pre dialóg, spoluprácu a vzájomné učenia sa

Dizajnujeme, organizujeme a facilitujeme platformy pre dialóg, spoluprácu a vzájomné učenie sa, ktoré prepájajú rozmanitých aktérov, vrátane ľudí z rôznych socio-ekonomických prostredí, kultúr a hierarchických štruktúr.

3. Manažment (kultúrnej) zmeny

(Viac informácií čoskoro)

Radi pre vás pripravíme a nadizajnujeme vzdelávacie projekty, či platformy pre dialóg, spoluprácu a vzájomné učenia sa. 

Sme tu pre vás: dialog@dialoguecentre.eu

What we offer

Our services are destined for a wide spectrum of clients: citizens, community leaders, business managers, social innovators, public administration professionals, members of Parliament and political leadersWe are currently mostly active in the public sector, but our offer is naturally applicable in the business sphere too. 

We offer services in two key areas:

1.Education /capacity building for dialogue and cooperation

We provide education and customer-tailored trainings and workshops in the field of specific skills and attitudes necessary for constructive and efficient dialogue and cooperation both in the online environment and in person. We equally offer these services in the area of participative leadership.

2. Design /facilitation of platforms for dialogue, cooperation and mutual learning

We design, organize and facilitate platforms for dialogue, cooperation and mutual learning, which interconnect various stakeholders including actors from different socio-economic backgrounds, cultures and hierarchical structures.

3. (Culture) change management

(more information soon)

We shall be delighted to prepare and design for you educational projects or platforms for dialogue and cooperation.