Vitajte u nás..

Naším poslaním je prispievať k rozvoju kultúry dialógu a spolupráce naprieč spoločnosťou a zvyšovať tak celospoločenskú odolnosť, schopnosť adaptácie a mobilizácie v súčasných bezprecedentných časoch, ako aj prispievať k depolarizácii spoločnosti a udržateľnému rozvoju.

Radi sa s vami podelíme o našu vášeň pre kultúru dialógu a skúsenosti z oblasti vedenia a prehlbovania dialógu. Poskytujeme vzdelávanie a na mieru šité tréningy /workshopy v oblasti špecifických zručností, vedomostí a postojov potrebných pre konštruktívny  dialóg,  spoluprácu a rozvoj participatívneho líderstva.

Snažíme sa byť prínosom pre celospoločenské dianie prostredníctvom organizovania a facilitácie platforiem pre dialóg, ktoré prepájajú rozmanitých aktérov, vrátane ľudí z rôznych socio-ekonomických prostredí, kultúr a hierarchických štruktúr.

Naše služby sú určené pre široké spektrum klientov: občania, komunitní lídri, firemní manažéri, sociálni inovátori, profesionáli vo verejnej správe, poslanci a politickí lídri. V súčasnosti pôsobíme prioritne vo verejnom sektore, ale naša ponuka je samozrejme aplikovateľná aj v komerčnej sfére. Radi pre vás pripravíme vzdelávacie alebo facilitačné projekty, resp. dialógy, či verejné konzultácie na mieru.

Sme tu pre vás: dialog@dialoguecentre.eu