Radi sa s vami podelíme o našu vášeň pre kultúru dialógu a skúsenosti z oblasti vedenia a prehlbovania dialógu. Poskytujeme vzdelávanie a na mieru šité tréningy a workshopy  v oblasti špecifických zručností potrebných pre konštruktívny a efektívny dialóg, vrátane zručností pre dialóg a skupinovú komunikáciu v online priestore.

Tiež sa snažíme byť prínosom pre celospoločenské dianie prostredníctvom organizovania a facilitácie platforiem pre dialóg, ktoré prepájajú rozmanitých aktérov, vrátane ľudí z rôznych socio-ekonomických prostredí, kultúr a hierarchických štruktúr.

Sme vaším partnerom pre rozvíjanie zručností v oblasti „collaborative leadership“ (líderstvo pre podporu spolupráce) a „value-driven leadership“ (líderstvo orientované na hodnoty).

Naše služby sú určené pre široké spektrum klientov: občania, komunitní lídri, firemní manažéri, politickí a verejní činitelia. V súčasnosti pôsobíme prioritne vo verejnom sektore, ale naša ponuka je samozrejme aplikovateľná aj v komerčnej sfére. Radi pre vás pripravíme vzdelávacie alebo facilitačné projekty, resp. dialógy, či verejné konzultácie na mieru. Sme tu pre vás: dialog@dialoguecentre.eu