42
32
12
52
61
18
17
19
P1021701
previous arrow
next arrow

 

Vitajte v Dialogue Centre

Naším poslaním je podeliť sa s Vami o našu vášeň pre dialóg. Prispievame k rozvoju kultúry dialógu a spolupráce ľudí v komunitách a organizáciách, s cieľom skvalitňovať medziľudské vzťahy, interakcie a komunikáciu. Veríme, že zvyšovaním kvality dialógu podporujeme ľudskosť a schopnosť ľudí kreovať múdre, inovatívne a udražeteľné riešenia, a celkovo odolnosť spoločnosti v súčasných komplexných časoch.

Poskytujeme vzdelávanie a na mieru šité tréningy /workshopy v oblasti nástrojov, metód, zručností a postojov potrebných pre dialóg,  spoluprácu, kvalitné konverzačné procesy, či v oblasti tzv. participatívneho líderstva.

Prínosom pre rozvoj kultúry dialógu v komunitách a organizáciách sa snažíme byť aj  prostredníctvom dizajnovania, organizovania a facilitácie špecifických platforiem pre dialóg, spoluprácu a vzájomné učenie sa.

Rozvoj kultúry dialógu je potrebný vo všetkých aspektoch spoločnosti a života, aj preto sú naše služby určené pre široké spektrum klientov: komunity, organizácie, firmy, verejné inštitúcie a ich ľudia, sociálni inovátori, politickí lídri a pod.

S radosťou vám poskytneme riešenia na mieru pre vzdelávacie alebo facilitačné projekty na podporu dialógu, spolupráce a pozitívnej zmeny vo vašej komunite. Sme tu pre vás: dialog@dialoguecentre.eu

 

Welcome at Dialogue Centre

Our mission is to share with you our passion for dialogue – to participate in the promotion of the culture of dialogue and cooperation across society, and therefore to increase societal resilience, adaptability and ability for mobilization in our complex times, as well as to contribute to societal depolarization and sustainable development.

We focus on capacity building for dialogue, cooperation and participation – offering education and bespoke trainings / workshops aimed at specific skills, knowledge and attitudes necessary for constructive dialogue, cooperation and the development of participatory leadership.

We equally strive to contribute to social development by designing, organizing and facilitating platforms for dialogue, cooperation and mutual learning, which interconnect various stakeholders including actors from different socio-economic backgrounds, cultures and hierarchical structures.

Our services are destined for a wide spectrum of clients: citizens, community leaders, business managers, social innovators, public administration professionals, members of Parliament and political leaders.

We shall be delighted to provide you with a tailored solution for educational or facilitation projects to support dialogue, collaboration and positive change in your community. We remain at your disposal at: dialog@dialoguecentre.eu