V októbri 2020 sa mesto Banská Bystrica pripojilo k iniciatíve Open Government Partnership Local (OGP Local), čím sa zaviazalo k tomu, že hodnoty transparentnosti, zodpovednosti, inklúzie a participácie sa budú presadzovať a dodržiavať na lokálnej úrovni.

Dialogue Centre, n. o. má česť byť jednou z dvoch neziskových organizácií, ktoré sa v tomto procese stali partnermi samosprávy mesta Banská Bystrica.