Agenti Koexistencie

 

V spolupráci s mestom Banská Bystrica sa organizácia Dialogue Centre, n.o. zapojila do siete akčného plánovania “Agents of Co-Existence” (Agenti koexistencie, alebo aj ambasádori dobrých vzžahov), ktorú vedie mesto Genk (Belgicko). Táto sieť je spoluprácou medzi 9 európskymi mestami, ktorá je zameraná na podporu inovatívnych prístupov k spoločenským výzvam a inkluzívnu tvorbu miestnych politík s aktívnym zapojením obyvateľov. Naša organizácia má postavenie neziskového partnera mesta, ktorého hlavnou úlohou bude pracovať s miestnou lokálnou skupinovu obyvateľov Banskej Bystrice. Tato "urban local group" alebo miestna lokálna skupina bude spolutvoriť Akčný plán Agentov Koexistencie.

Okrem Banskej Bystrice a mesta Genk, ktoré vedie sieť Agentov koexistencie, sú do siete zapojené mestá Aarhus (Dánsko), Breda (Holandsko), Quart de Poblet (Španielsko), Gdansk (Poľsko), Budaörs (Maďarsko), Kekava (Lotyšsko) a územné združenie Iasi Metropolitan (Rumunsko). Sieť je súčasťou programu URBACT IV, ktorý sa zameriava na trvalo udržateľný európsky rozvoj a je spolufinancovaný z Európskeho fondu regionálneho rozvoja (ERDF).

Sieť sa zameriava na hľadanie spôsobov, ako posilniť zručnosti a kompetencie zamestnancov verejnej správy a vytvárať nové organizačné štruktúry a kultúry v organizáciách verejnej správy pre podporu participatívneho riadenia, resp. spravovania vecí verejných a tým aj podpory demokratického systému. Zdieľaním vedomostí a skúseností sa mestá budú od seba navzájom učiť a spoločne dospievať k novým poznatkom. Každé mesto vypracuje miestny integrovaný akčný plán v spolupráci s miestnymi zainteresovanými aktérmi. Mesto Banská Bystrica bude tento akčný plán tvoriť aj s prepojením na tvorbu 2. akčného plánu otvoreného vládnutia so zameraním na akčné kroky v oblasti inovácií vo vnútri mestského úradu, budovania kapacít zamestnancov, resp. odborníkov mestského úradu a depolarizačných stratégií, metód a zručností.

Projekt odštartoval URBACT univerzitou vo Švédskom Malmo v auguste 2023. Tu sa odohralo aj prvé stretnutie siete Agentov Koexistencie a zástupcov z jednotlivých partnerských miest.

oficiálny plagát k projektu