Žijeme v časoch...

 • zmien a komplexných výziev
 • sraty naozajstného ľudského kontaktu jedného s druhým
 • polarizácie a názorovej vyhrotenosti
 • sústreďovania sa na individuálny a ekonomický prospech

kedy (viac ako kedykoľvek predtým) potrebujeme dialóg - navzájom sa rozprávať a počúvať

 • s ľudskosťou
 • so schopnosťou porozumieť napriek rozdielom
 • s hĺbkou a úprimnosťou


Metóda Kruhu - základ kvalitného dialógu 

Metóda Kruhu pomáha skupine ľudí viesť kvalitné konverzácie, v ktorých sa môžu vzájomne učiť, obohacovať sa rôznymi názormi, nachádzať múdre riešenia, robiť kvalitné rozhodnutia a pritom zachovávať rovnosť, ľudskosť a vzájomnosť.

Ide o formát určený pre vedenie konverzácií /stretnutí /rozhovorov, so špecifickou štruktúrou a prvkami, ako napr.:

 • kruhový spôsob sedenia
 • využívanie centra kruhu 
 • využívanie dohôd, pravidiel, postupov  a rolí špecifických pre Metódu Kruhu

Využívanie Metódy Kruhu je vhodné pri osobných stretnutiach, Kruh však výborne poslúži aj pri online stretnutiach.


Použitie Metódy Kruhu je všestranné

Metódu Kruhu môžeme použiť v rôznych kontextoch a širokej škále situácií, keď potrebujeme:

 • kvalitne spolupracovať
 • nájsť kreatívne, inovatívne, či jednoducho spoločné riešenia
 • dosiahnuť zmenu, uskutočniť proces zmeny, či zmenu zavádzať
 • búrať stereotypy
 • budovať komunitu a jej identitu

Metóda kruhu vytvára základ pre podporu vzťahov a spojenie medzi ľuďmi v každodennom chode pracovného či osobného života,  aby mohli spoločne rozvíjať svoje nápady, stratégie, riešiť problémy. Spojenie je východiskovým bodom, aby sme videli "to, čo je" a kam spolu kráčame.

Metódu Kruhu používame v komunitách, v organizáciách, vo verejných inštitúciách, na pracovných stretnutiach, v rodinách... proste všade 🙂

Metóda Kruhu - ponuka kurzov a aktivít

Kurz Metóda Kruhu  (celá metodológia)

 • 4 x 2 hodinové stretnutia s detailným prevedením a vysvetlením celej Metódy Kruhu, priamo pri riešení konkrétnej témy /úlohy /problému
 • 2 x mentoring na vlastných kruhových podujatiach


Tematické stretnutia s využitím prvkov Kruhu

 • facilitácia stretnutí na požadovanú tému s využitím a vysvetlením vybraných prvkov Metódy Kruhu