V utorok 26. septembra sa konal v poradí už náš siedmy dialóg, tentokrát v predvolebnej nálade na tému “Ako môžu politické strany pomáhať pri depolarizácii spoločnosti”💬

Cieľom bolo aj takýmto spôsobom zvýšiť povedomie na dynamické výzvy súčasnosti, ako sú dezinformácie a polarizácia spoločnosti, a zadefinovať si akým spôsobom sa vie či už spoločnosť alebo jednotlivec brániť voči narastajúcim dezinfromačným aktivitám v rámci politických kampaní.
Do dialógu boli pozvaní aj predstavitelia politických strán z demokratického spektra, a zároveň široká verejnosť, aby bolo zastúpené čo najširšie spektrum argumentov a názorov. Zámerom našich dialógov je vytvoriť priestor pre všetky názorové hlasy, pretože si vážime diverzitu postojov.🎤
Počas večera sme sa rozprávali o tom, ako politici sú prví “influenceri” v celospoločenských témach, čo býva niekedy aj na škodu. Pýtali sme sa aj na to, či politika musí byť zo svojej podstaty polarizujúca, a ak nie, tak ktoré sú tie najsvetlejšie príklady z praxe.🗣️
Formát dialógových stretnutí v rámci Dialogue Centra organizujeme za účelom budovania našich kapacít viesť dialóg – či už nášho tímu, ale samozrejme aj hostí, ktorí chodia na naše dialógy. Snaha vidieť ľudskosť v názorovom oponentovi, nemusí platiť len pri téme polarizácie, ale vo všeobecnosti, v každodennom dialógu.👥
 
Srdečne ďakujeme všetkým ktorí ste prišli🙏
 
Tím Dialogue Centre no.

Dialogue Session #7