Dialogue Centre n. o. sme založili v roku 2018 a aktívne sme začali pôsobiť od roku 2019. Sídlime v srdci Slovenska, v Banskej Bystrici, pôsobím však aj medzinárodne. Pri našom vzniku stála naša staršia „sestra“, UK CEE DIALOGUE CENTRE so sídlom v Londýne, ktorá sa prevažne zaoberá aplikáciou dialógových nástrojov pri riešení problematík ako napr. Brexit, či situácií vyplývajúcich z dopadov Brexitu. 

Naším poslaním je:

  • Prispievať k rozvoju kultúry dialógu naprieč spoločnosťou, medzi ľuďmi, ale aj v kultúre vládnutia
  • Vytvárať podmienky pre dialóg a spoluprácu – systematicky skvalitňovať formy spolupráce a dialógu vlád, občanov a súkromného sektora, ako aj rôznych iných medzi-sektorových a medzi-úrovňových spoluprác a maximalizovať tak potenciál dosahovania kolektívnej inteligencie, inovácie, múdrejších riešení a ľudskejších vzťahov

 

Pre naplnenie tohto poslania sa zameriavame na organizáciu a facilitáciu platforiem pre dialóg a spoluprácu,  sieťovanie, mobilizovanie a budovanie kapacít v participatívnom lídertve, facilitácii a dialógu.