Hodnoty, ktoré kultivujeme a presadzujeme:

  • dôvera
  • spolupatričnosť
  • súdržnosť
  • orientácia na verejné hodnoty s dôrazom na udržateľný rozvoj
  • osobnostný rozvoj
  • odvaha
  • humanizmus