Michal Styk

Michal má pracovné skúsenosti v oblasti projektového manažmentu, riadenia komplexných projektov, PR a koordinovania ľudí v politických kampaniach. Získal titul M.A. zo Spravodajských služieb a bezpečnostných štúdií v Londýne, a predtým titul B.A. z Medzinárodných vzťahov a stratégie v Lancasteri.

Po štúdiu pracoval ako projektový manažér pre Výskumné centrum v Žiline, neskôr ako biznis projektový manažér pre medzinárodnú firmu AT&T dohliadal na komplexné zákazky pochádzajúcich od svetových blue chip firiem. Následne pôsobil ako asistent v prezidentskej kampani pre Zuzanu Čaputovú, kde zastrešoval najmä organizovanie podujatí, fundraising, koordináciu dobrovoľníkov a iné administratívne činnosti. V zamestnaní pre Banskobystrický samosprávny kraj pôsobil na oddelení pre styk s verejnosťou, kde pripravoval podklady pre mediálne výstupy na sociálnych sieťach a tlačové správy, organizoval výjazdy a stretnutia predsedu BBSK, okrem iných záležitostí. Michal pochádza z Banskej Bystrice, ale viac ako tretinu života prežil v zahraničí. Má pracovné skúsenosti aj zo Spojených štátov, Nového Zélandu, ale aj zo Spojeného kráľovstva. Rád sa podieľa na dobrovoľných činnostiach, napríklad v Banskej Bystrici viedol amatérsku divadelnú skupinu, prípadne organizoval dobrovoľné darovanie krvi pre zamestnancov firmy AT&T v Bratislave.

Vo voľnom čase sa venuje turistike, cestovaniu, kultúre a najmä literatúre z obdobia antického Grécka.