Gabriel Karika, st.

 

Gabriel Karika, st. vyštudoval filozofiu na Filozofickej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave. Krátko na to sa preorientoval na prácu programátora a analytika. Po r. 1989 založil firmu, ktorá vyvíjala softvér. Činnosť firmy trvala zhruba 25 rokov, až po jeho odchod do dôchodku. Výber projektov firmy ovplyvňoval svojím záujmom o výskumnú a spoločensko-vednú problematiku. V súčasnosti má viac času, aby sa venoval svojim deťom – synovi a dcére, ale aj ski-alpinizmu, literatúre, filozofii a tai-chi.