Michaela Huľuková

Pochádza z Banskej Bystrice, no titul magister práv získala na Univerzite Komenského v Bratislave. Akademický rok 2013/2014 strávila v Estónskom Tartu, kde sa venovala štúdiu Európskeho a Medzinárodného práva. Pobyt v Estónsku v nej podnietil záujem o problematiku ľudských práv a práv žien. V poslednom magisterskom ročníku absolvovala stáž vo Višegrádskom fonde a kvôli narastajúcemu záujmu o veci verejné a politiku sa zúčastnila na programe Akadémia dobrej politiky. Po ukončení Magisterského štúdia absolvovala 9-mesačnú stáž v Českej Ženskej Lobby v Prahe, kde pôsobila ako asistentka projektovej manažérky projektu Hájíme práva žen v ČR financovaného z Nórskych fondov. V roku 2016 získala Kanadské ročné pracovné víza a vydala sa za Atlantik. Po tomto dobrodružstve sa rozhodla vrátiť sa do svojho rodného mesta – Banskej Bystrice. Hoci momentálne pracuje na obchodnom oddelení distribučnej firmy, nadšenie pre veci verejné ako aj zmysel spoločenskej spolupatričnosti si našli uplatnenie práve cez projekty Dialogue centra, kde je súčasťou Správnej rady a projektového tímu.