Dialogue Centre, n.o. poskytuje podporu najmä v zefektívňovaní a skvalitňovaní spolupráce, dialógu a sieťovaní  členov platformy prostredníctvom inovatívnych participatívnych a dialógových prístupov, ako aj inovatívnych modelov organizovania členov platformy, ktoré kladú dôraz na sieťovanie a samo-organizáciu. Tieto prístupy prispievajú k motivácii členov platformy aktívne participovať a maximalizovať tak kolektívnu inteligenciu, ktorá má, najmä v súčasných chaotických a nepredvídateľných časoch, potenciál generovať udržateľné a inovatívne riešenia, pre rozvoj obidvoch sektorov – športu, ako aj cestovného ruchu.
Viac informácií o platforme sa dočítate na stránkach strešných organizácií:
https://www.olympic.sk/clanok/sosv-zcr-budu-uzsie-spolupracovat-kreovat-platformu-rozvoj-sportu-cestovneho-ruchu
http://www.zcrsr.sk/platforma-rozvoj-sportu-a-cestovneho-ruchu/