Agenti koexistencie – úvod do projektu

  V spolupráci s mestom Banská Bystrica sa organizácia Dialogue Centre, n.o. zapojila do siete akčného plánovania “Agents of Co-Existence”

Viac...
Verejné stretnutia Platformy otvoreného vládnutia – SPOLUpracovne

Stretnutia – obdobie november 2021 – Júl 2022 V súlade s Akčným plánom Otvoreného vládnutia Banskej Bystrici sa v rámci

Viac...
Výsledky tvorby akčného plánu Otvoreného vládnutia

Po 5. verejných stretnutiach a niekoľkých stretnutiach s členmi platformy Otvoreného vládnutia – tzv. Jadra+, sme vytovrili 1. akčný plán

Viac...
2. podujatie Iniciatívy Partnerstva pre otvorené vládnutie na miestnej úrovni

Na druhom diskusnom podujatí 31. 3. 2021 Iniciatívy Partnerstva pre otvorené vládnutie na miestnej úrovni sa streli aktéri z mestského

Viac...

Posts Navigation