Po 5. verejných stretnutiach a niekoľkých stretnutiach s členmi platformy Otvoreného vládnutia – tzv. Jadra+, sme vytovrili 1. akčný plán Otvoreného vládnutia pre samosprávu Banská Bystrica. Zvrejnenie akčného plánu a poskytnutie informácií čo ďalej s Otvoreným vládnutím v Banskej Bystrici zrealizujeme čoskoro.