Stretnutia – obdobie november 2021 – Júl 2022

  • V súlade s Akčným plánom Otvoreného vládnutia Banskej Bystrici sa v rámci mestskej SPOLUpracovne (pôvodne platformy pre Otvorené vládnutie), od novembra 2021 do júla 2022 zrealizovalo spolu 6 verejných stretnutí.
  • Stretnutie boli koordinové partnerskými organizáciami IŠUP a Dialogue centre, n.o.
  • Výstupy stretnutí nájdete tu
  • Viac informácií o pokračovaní Otvoreného vládnutia v Banskej Bystrici nájdete na stránke mesta