Projekt Iniciatíva Partnerstva pre Otvorené vládnutie na miestnej úrovni

Jednou z najpozitívnejších správ druhej polovice roka 2020 bola pre nás nepochybne správa o postúpení do projektu - OGP Local

Viac...

Posts Navigation