Dialógová Metóda Kruhu

Žijeme v časoch... zmien a komplexných výziev sraty naozajstného ľudského kontaktu jedného s druhým polarizácie a názorovej vyhrotenosti sústreďovania sa

Viac...

Kurikulum tréningu „Participatívne líderky“ / The curriculum for the training “Participatory female leaders”

  About project : In collaboration with Norwegian partner, we propose to develop a curriculum for the training program that

Viac...

Samospráva a občania – prehlbujeme vzťahy: Ako viesť dialóg v participatívnej demokracii

Program je určený pre občanov a úradníkov samosprávy v Banskej Bystrici, ktorého cieľom je prispieť k skvalitňovaniu vzájomných vzťahov, spolupráce

Viac...

Posts Navigation