Program je určený pre občanov a úradníkov samosprávy v Banskej Bystrici, ktorého cieľom je prispieť k skvalitňovaniu vzájomných vzťahov, spolupráce a dôvery.

Tento projekt je finančne podporený Mestským úradom Banská Bystrica.
Registrácia a informácie – prosíme píšte na dialog@dialoguecentre.eu