Kedy: 17. 12. 19 (utorok) o 19:00 (1,5 – 2 hod.)

Kde: U Francúza – Jazz klub 12 (Horná 12, Banská Bystrica)

 

Ďalší zo série dialógov, tentokrát na tému “Kedy, ako a prečo sa (ne)angažujeme v demokracii”, sme naplánovali na 17.12.2019 (utorok) o 19:00. Opäť chceme podporiť čo najpestrejšie spektrum názorov a postojov, opäť pozývame do dialógu všetky generácie, ľudí rozličného vzdelania a záujmov, a naviac aj zahraničných občanov žijúcich v Banskej Bystrici, ktorých názor môže byť veľmi zaujímavý práve cez perspektívu ich zahraničnej skúsenosti.

Budeme hovoriť o motiváciách, ale aj prekážkach občianskej angažovanosti, o tom aké zručnosti, nástroje či postoje sú nápomocné preto, aby sa z občana stal občan aktívny, ako v tomto zmysle budovať občianske kapacity a čo by mohla byť dobrá prax každého občana, ktorému záleží na demokracii v našom meste i krajine.

Stretneme sa v predvianočnom čase, ktorý sám osebe podporuje dobré vzťahy a pohodu. K vianočnej nálade chceme prispieť aj pohostením pohárika horúceho vianočného punču zdarma. Príďte vyjadriť svoj názor, precvičiť si svoje dialógové zručnosti vo verejnom priestore a vypočuť si, ako o téme aktívneho občianstva uvažujú ďalší spolu-občania mesta BB, aj tí zahraniční – všetci tak môžeme prispieť k budovaniu kultúry porozumenia, dialógu a demokracie v našej krajine!