Vitajte v Dialogue Centre!

Naším poslaníme je podeliť sa s Vami o našu vášeň pre dialóg - prispievať k rozvoju kultúry dialógu a spolupráce naprieč spoločnosťou a zvyšovať tak celospoločenskú odolnosť, schopnosť adaptácie a mobilizácie v súčasných komplexných časoch, ako aj prispievať k depolarizácii spoločnosti a udržateľnému rozvoju.

Zameriavame sa na budovanie kapacít pre dialóg, spoluprácu a participáciu - poskytujeme vzdelávanie a na mieru šité tréningy /workshopy v oblasti špecifických zručností, vedomostí a postojov potrebných pre konštruktívny dialóg, spoluprácu a rozvoj participatívneho líderstva.

Prínosom pre celospoločenský rozvoj sa snažíme byť aj prostredníctvom dizajnovania, organizovania a facilitácie platforiem pre dialóg, spoluprácu a vzájomné učenie sa, ktoré prepájajú rozmanitých aktérov, vrátane ľudí z rôznych socio-ekonomických prostredí, kultúr a hierarchických štruktúr.

Pri našej snahe v prispievaní k pozitívnej zmene kultúry, tak, aby mala v spoločnosti priestor aj kultúra dialógu, využívame tiež metódy ako napr. manažment zmeny a participatívny výskum.

Naše služby sú určené pre široké spektrum klientov: občania, komunitní lídri, firemní manažéri, sociálni inovátori, profesionáli vo verejnej správe, poslanci a politickí lídri. V súčasnosti pôsobíme prioritne vo verejnom sektore, ale naša ponuka je samozrejme aplikovateľná aj v komerčnej sfére.

Radi pre vás pripravíme vzdelávacie alebo facilitačné projekty, resp. dialógy, či verejné konzultácie na mieru. Sme tu pre vás: dialog@dialoguecentre.eu