Vo štvrtok 11. 3. 2021 sme na Zoome odštartovali Iniciatívu pre otvorené vládnutie v BB! Zúčastneným patrí veľká vďaka!

Tu je malá správa o tom, čo sa na stretnutí udialo:

  1. Na úvod sa prihovorili a dôveru so záujmom prejavili p. primátor Ján Nosko, p. viceprimátor Milan Lichý, Splnomocnenec pre rozvoj občianskej spoločnosti p. Martin Giertl a koordinátorka pre Otvorené vládnutie na národnej úrovni p. Lucia Lacika.

  2. Prihlásilo sa 38 ľudí zo všetkých sektorov! Zúčastnili sa aktivisti, poslanci, úradníci z Mestského úradu, v menšom zastúpení aj podnikatelia, akademici. Chýbali nám zraniteľné skupiny a “obyčajní" občania - tí o ktorých nie je počuť, nie je ich vidieť, aj keď sa možno “za záclonou” prizerajú so záujmom...

  3. Diskutovali sme na otázku: “Čo by sme potrebovali a čím môžeme prispieť ku kvalitnej spolupráci pri tvorbe akčného plánu?” Z diskusie máme jednoznačný odkaz - v Banskej Bystrici chceme otvorene vládnuť a je tu vôľa aj na strane občianskeho sektora, aj zo strany Mesta otvorené vládnutie rozvíjať. Ale je nutné budovať partnerský vzťah Mesta a občianskeho sektora, zlepšiť vzájomnú komunikáciu, pracovať na priateľskej atmosfére, obojstrannej empatii, rešpekte, vzájomne sa počúvať. Bez toho sa otvorene vládnuť nedá.

  4. Účastníkom podujatia sme tiež predstavili vznikajúcu “Platformu partnerstva pre otvorené vládnutie”, na ktorej sa bude odohrávať proces tvorby akčného plánu otvoreného vládnutia. Ak chcete byť v jadre diania, pomáhať nám s dizajnovaním a plánovaním ďalších aktivít, ak chcete tvoriť stratégiu otvoreného vládnutia alebo sa chcete zapojiť do tvorby akčného plánu otvoreného vládnutia akýmkoľvek spôsobom, neváhajte a prihláste sa do platformy vyplneným krátkeho formulára, kde taktiež nájdete všetky informácie ako bude platforma fungovať.

  5. Zber úrody z diskusie sme pre Vás spracovali vo forme vizualizovaného zápisu, aby ste o nič neprišli:

     

Vizualizovaný zápis z podujatia:

OGP - 1. stretnutie


 

Platforma partnerstva pre spoluprácu:

OGP - Platforma