Milí naši priaznivci, podporovatelia a účastníci dialógov,

S radosťou oznamujeme, že vám prinášame ďalší, v poradí 5. dialóg “Bystrica mení svet”. Téma dialógu súvisí so zážitkom pandémie na vlastnej koži a s ním spojených zmien, ktorými ste si prešli vy, my, mesto, komunity, spoločnosť. A zároveň aj zmien, o ktorých potrebe sme začali intenzívnejšie uvažovať, aj “vďaka” spúšťaču v podobe COVID-19.

Príďte sa s nami podeliť o vaše nové poznania o tom, čo by ste chceli meniť vy - či už ide o zmeny osobnejšieho charakteru alebo v komunite okolo vás, v meste, v politike doma či vo svete, globálne výzvy, či zmeny v spoločnosti ako takej. Chceme zistiť aké témy v nás Bystričanoch rezonujú. V dozvukoch (1. vlny) COVID-u 19 chceme vytvoriť momentum a priestor pre zmenu, spoluprácu a vzájomne posilňovať motiváciu v angažovaní sa.

Formát dialógov pri tejto téme mierne pozmeňujeme: uvedomujeme si, že nastolená téma bude potrebovať viac, než 1 stretnutie. Priestor chceme dať každej téme zmeny, ktorej potreba zaznie v tomto úvodnom dialógu. Preto, ak nás to všetkých bude baviť, radi by sme s témou zmeny, resp. sociálnej inovácie, pracovali v rámci niekoľkých ďalších dialógov.

Pripomíname, že kľúčovým motívom pre realizáciu “dialógov BB” ostáva naďalej snaha o zvyšovanie povedomia o špecifickej forme komunikácie akou je dialóg, precvičovanie dialógových zručností vo verejnom priestore, skvalitňovanie vzájomných vzťahov v meste BB - naprieč komunitami, generáciami či mestom a občanov, ako aj mobilizovanie občianskej spoločnosti a verejných lídrov k podpore demokracie, súdržnosti a k participatívnej tvorbe riešení súčasných mnohých problémov.

Dialóg sa uskutoční v Banskej Bystrici, na obvyklom mieste na terase „U Francúza“, na Hornej ulici 12 v už tradičný štvrtok – 9. 7. o 18:00. Veríme, že sa stretneme so známymi aj neznámymi tvárami. Máte sa na čo tešiť. Poďme vytvoriť komunitu spriaznených duší, ktoré chcú meniť svet a ktoré si v tom budú navzájom pomáhať...