Kedy: 6. 2. 20 (štvrtok) o 19:00 (1,5 – 2 hod.)

Kde: U Francúza – Jazz klub 12 (Horná 12, Banská Bystrica)

Vzhľadom na vážnosť blížiacich sa parlamentných volieb, pripravili sme pre Vás špeciálnu ‘volebnú’ edíciu nášho v poradí už 3. dialógu.
Zámerom dialógu bude rozvíjať verejný diskurz na tému hodnôt, ktoré účastníci dialógu vnímajú ako kľúčové na to, aby ich praktizovanie prispievalo k riešeniu aktuálnych spoločenských problémov - napr. extrémizmus, problematiku nekvalitnej komunikácie medzi občanmi a verejným inštitúciami/činiteľmi, prípadne iným témam ako ochrana životného prostredia, bezpečnosť, alebo zahraničné vzťahy.

Aké hodnoty chceme vo voľbách podporiť? Dajú sa napríklad osobné a humánne hodnoty ako úprimnosť, poctivosť alebo láskavosť aplikovať aj do verejnej funkcie, a do akej miery sú pre nás podstatné aj pri výbere našich politických reprezentantov?

V širšom kontexte si dialóg kladie za cieľ skvalitňovať verejný komunikačný priestor, budovať kapacity prirodzených občianskych autorít, participatívnych lídrov a občanov v oblasti zručností, postojov a hodnôt pre podporu demokracie a sociálnej súdržnosti.

Do dialógu tradične pozývame občanov všetkých generácií, aby bolo zastúpené čo najširšie spektrum postojov, názorov, životných skúseností, ale aj expertov, občianskych a verejných lídrov, vrátane mestských poslancov BB. Všetky názorové prúdy a hlasy sú vítané.
Veríme, že vzájomný dialóg prispeje k správnemu hodnotovému a volebnému rozhodovaniu, ide o veľa!

Podujatie facilituje Miroslav Šimkovič