“Spájanie sa online v časoch fyzickej izolácie”

 

Aj v čase, keď nie je žiadúce stretávať sa osobne, keď sú sociálne kontakty obmedzené, ostávame v našich dialógových snahách neoblomní 🙂

Chceme znovu vytvoriť priestor, tentokrát však virtuálny, pre Banskobystričanov - občanov, ale aj ich volených/mestských zástupcov, ktorí majú záujem byť v spojení v časoch, keď nie je možné stretávať sa fyzicky.

Čo sa deje naokolo? Ako sa cítime? Čo potrebujeme? Môžeme si navzájom v niečom alebo niekomu pomôcť? Aké dobré, alebo aj praktické rady môžeme/chceme navzájom zdieľať?

Aj vo virtuálnom svete môžeme posilňovať súdržnosť obyvateľov mesta BB a podporovať sa navzájom!

Pozývame vás na video-konferenčný dialóg, ktorý sa uskutoční vo štvrtok 2. 4. 2020 v čase od 18:00 prostredníctvom online platformy Zoom. Aby ste sa však tohto dialógu mohli zúčastniť, je potrebné, aby ste sa zaregistrovali prostredníctvom formulára, cez ktorý nám zašlete svoju e-mailovú adresu. Na tú vám potom pošleme informáciu, ako sa k dialógu online pripojiť.

PS: Ak sa nám náš bystrický dialóg podarí, radi ďalší dialóg otvoríme aj pre záujemcov mimo Banskej Bystrice 🙂