Žijeme v časoch, kedy potrebujeme dialóg...

v časoch

 • zmien
 • komplexných výziev
 • sraty naozajstného ľudského kontaktu jedného s druhým
 • polarizácie a názorovej vyhrotenosti, ktorá nás rozdeľuje
 • individuálnych záujmov...

kedy sa (viac ako nikdy predtým) potrebujeme rozprávať a počúvať

 • s ľudskosťou
 • s úrpimnosťou a hĺbkou
 • s ochotou porozumieť
 • so zvedavosťou


Metóda kruhu je základom kvalitného dialógu.

Jej aplikáciou/praktizovaním sa účastníci kruhu vzájomne učia, obohacujú rôznymi názormi a pritom zachovávajú rovnosť, ľudskosť a vzájomnosť. Ide o formát so špecifickou štruktúrou a prvkami s cieľom skvalitniť a zmeniť dynamiku vedenia stretnutí a rozhovorov.


PRE METÓDU KRUHU JE ŠPECIFICKÉ

 • spôsob sedenia
 • využívanie stredu
 • líder na každej stoličke
 • rozdelenie rolí
 • princípy metódy kruhu
 • pravidlá kruhu
 • štruktúra stretnutia
 • osobne alebo online


Použitie metódy kruhu je všestranné

 • hľadanie kreatívnych a spoločných riešení
 • potreba spoločenskej zmeny a búranie stereotypov
 • tranzícia organizačných štruktúr naprieč sektormi
 • zavádzanie štrukturálnych zmien v organizáciách či inštitúciách
 • rozvíjanie zmysluplného dialógu v komunitách, rodine či so samým sebou
 • spoločné budovanie komunity a identity

Používame ju v komunitách, na stretnutiach s verejnosťou, v inštitúciách, na pracovných stretnutiach, v rodinách... proste všade 🙂

Ponuka kurzov v Metóde kruhu:

Metóda kruhu celá metodológia

 • 4 x 2 hodinové stretnutie k metodológii
 • 2 x mentoring na vlastnom podujatí


Tematické dialógy s prvkami kruhu

 • usporiadanie stretnutia na požadovanú tému s využitím a vysvetlením metódy kruhu