miro šimkovič

Miroslav Šimkovič

Vyštudoval psychológiu na Univerzite Komenského v Bratislave. V rámci svojej kariéry pracoval ako poradenský aj klinický psychológ a niekoľko rokov psychológiu učil na Pedagogickej fakulte Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici. Popri tom prednášal (Univerzita tretieho veku; Spolok slovenských žien Živena) a tiež lektorsky viedol kurzy, workshopy a semináre so zameraním na osobný rast a rozvoj, určené širokej verejnosti. Od r. 2013 sa aktívne venuje participatívnemu rozpočtu v Banskej Bystrici, na ktorého zavedení sa podieľal spolu so skupinou ďalších nadšencov. Od roku 2019 pôsobí ako supevízor pre pomáhajúce profesie. Od decembra 2019 tiež pôsobí ako člen tímu Dialogue Centre, n. o. , v rámci ktorého je lektorom a facilitátorom.

Medzi jeho najväčšie záujmy, popri osobnom raste a rozvoji a participatívnom rozpočte, patrí aj sociálny aktivizmus, téma ranku, moci a privilégií a tiež idea hlbokej demokracie (Deep Democracy), ako ju rozvinul Arnold Mindell, zakladateľ psychológie orientovanej na proces. Vo voľnom čase rád číta, je fanúšikom krimi seriálov, počúva hudbu rôznych žánrov. Má rád more, chutné jedlá, kávu a čokoľvek, čo je potravou pre dušu…