(R)evolúcia? alebo učíme sa ako viesť dialóg...


Kedy: 21.11.19
(štvrtok) o 19:00 (1,5 - 2 hod.)

Kde: U Francúza – Jazz klub 12 (Horná 12, Banská Bystrica)

V rámci významného 30. výročia „Nežnej revolúcie“, pod záštitou mesta Banská Bystrica, organizuje Dialogue Centrum n. o. medzigeneračný dialóg „(R)evolúcia?”, ktorý sa bude konať U Francúza – Jazz klub 12.

Ide o zahájenie série “dialógov”, teda podujatí, ktorých cieľom bude zvyšovať povedomie o špecifickej forme komunikácie dialógu, spájať a budovať mosty medzi  ľuďmi rozličných generácií, vzdelaní, kultúr. A učiť sa, ako viesť dialóg. A to aj vtedy, keď si navzájom nerozumieme, alebo máme odlišné názory. V čase, keď jedinou možnosťou pre podporu súdržnej spoločnosti sú kvalitné medziľudské vzťahy.

Prvý “dialóg” chce spojiť rozličné generácie obyvateľov mesta Banská Bystrica, ktorí budú zdieľať svoje pocity, názory a skúsenosti s Nežnou revolúciou a demokraciou, ktorá po nej prišla. Ale tiež,  medzigeneračný dialóg bude hľadať poučenie, inšpiráciu a múdrosť pre demokraciu budúcnosti.

Podujatie bude moderované Soňou Karikovou a Veronikou Holíkovou z Dialogue Centra n. o.